Skip to main content

Krew pępowinowa

Krew pępowinowa to krew zawierająca komórki macierzyste, pobierana z pępowiny i łożyska po urodzeniu. Niniejsze broszury informacyjne opisują potencjalne zastosowania krwi pępowinowej, jak równieżtrwającą debatę na temat jej przechowywania i wykorzystywania. 

Źródła i materiały