Skip to main content

Modyfikowanie genów

Edytowanie genów to proces aktywacji lub dezaktywacji jednego lub wielu genów. Niniejsze broszury informacyjne opisują wykorzystywane techniki, ich zastosowanie laboratoryjne i kliniczne, a także związane z nimi zagadnienia etyczne.

Źródła i materiały