Skip to main content

Terapia genowa

Terapia genowa to ważne narzędzie w leczeniu chorób genetycznych, które pozwala na korektę lub wymianę wadliwego genu. Z niniejszych broszur informacyjnych dowiesz się o narzędziach i metodach stosowanych w terapii genowej oraz o tym, jak mogą one pomóc lepiej zrozumieć i leczyć choroby.  

Źródła i materiały