Skip to main content

MSC

MSC (zwane także mezenchymalnymi komórkami macierzystymi i komórkami stromalnymi) są często omawiane w kontekście terapii komórkowych i genowych, medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej. Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się, czym różnią się one od innych komórek, a także o ich zastosowaniu w badaniach i w leczeniu chorób.  

Źródła i materiały