Skip to main content

Badania

Terapie genowe i komórkowe stanowią szeroką i interdyscyplinarną dziedzinę badań. Poniżej znajdziesz informacje na temat technik i metod wykorzystywanych w laboratoriach i w klinikach, a także badanych obecnie chorób i terapii.  

Szczegółowe informacje na temat tego, co dzieje się w fazie Badań i Innowacji podczas opracowywania terapii genowych i komórkowych, są dostępne w dziale Ścieżki Badawcze.  

Źródła i materiały