Skip to main content

Terapia komórkowa

Terapia komórkowa to ważna metodaleczenia trudno uleczalnych chorób. Tutaj znajdziesz informacje, jak działa terapia komórkowa i jakie są jej zastosowania.

Źródła i materiały

English
EuroGCT Resource
credit: Professor Benjamin Beck