Skip to main content

Badania

Proces umożliwiający transfer terapii genowych i komórkowych z laboratorium do pacjentów

Szybki rozwój terapii genowych i komórkowych daje nadzieję na leczenie wielu chorób. Wciąż jednak istnieją przeszkody w dostarczeniu pacjentom bezpiecznych, skutecznych i wysokiej jakości leków opartych na genach, komórkach lub tkankach – tj. produktów leczniczych zaawansowanej terapii (ang. Advanced Therapy Medicinal Products – ATMPs).

Celem EuroGCT jest dostarczanie społecznościom badawczym oraz środowiskom odpowiedzialnym za wprowadzenie regulacji prawnych wiarygodnych i łatwo dostępnych informacji dotyczących rozwoju terapii genowych i komórkowych, przy jednoczesnym promowaniu wymiany informacji w obrębie tych społeczności i pomiędzy nimi.

W  ramach rozwoju tej inicjatywy proponujemy zapoznanie się z z już opracowanymi i dostępnymi materiałami . Kolejne będą sukcesywnie przygotowywane przez ekspertów z dziedziny. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do promowania  przepływu wiedzy niezbędnej do podejmowania świadomych decyzji przez naukowców i organy regulacyjne zajmujące się nowymi terapiami.

Prosimy pamiętać, że pozostałe materiały znajdujące się w sekcji “Badania” dostępne są jedynie w języku angielskim.