Skip to main content

Reprogramowanie

Nasze narządy składają się z różnych rodzajów wyspecjalizowanych komórek pełniących różne funkcje w organizmie. Komórki wczesnego zarodka – zarodkowe komórki macierzyste - posiadają zdolność przekształcania się w niemal każdy rodzaj komórek. Cecha ta jest nazywana pluripotencją. Kiedy komórka ulega specjalizacji, jej zdolność do przekształcania się w różne rodzaje komórek - jej potencjał - zmniejsza się. Specjalizacja i utrata potencjału to zwykle proces jednokierunkowy. W 2006 roku naukowcy opracowali technologię służącą “odwracaniu” specjalizacji komórek, przywracając ich potencjał. Te pluripotencjalne komórki macierzyste mogą być stosowane w terapiach i można z nich wytwarzać inne rodzaje komórek.  

Naukowcy zapatrują się optymistycznie na potencjał przeprogramowywania do przezwyciężenia niektórych z najważniejszych problemów związanych z terapią komórkową: komórki te mogą być pozyskane od pacjenta, co pozwoli uniknąć konieczności poszukiwania dawcy i ryzyka odrzucenia. Należy jednak ocenić bezpieczeństwo i stabilność tych komórek w kontekście terapeutycznym w długim okresie czasu. 

Źródła i materiały