Skip to main content

Etyka i społeczeństwo

Rozwój terapii genowych i komórkowych często rodzi kontrowersyjne pytania natury etycznej. Pomimo że badania laboratoryjne i kliniczne są prowadzone pod kontrolą komisji etycznych, wymogi mogą różnić się zależnie od kraju i zmieniać się wraz z napływem nowych informacji.  

Tak, jak w przypadku wielu badań naukowych, w społeczeństwie toczy się debata na temat stosowania terapii genowych i komórkowych. Niektóre grupy są przeciwne np. użyciu zarodkowych komórek macierzystych w badaniach lub w leczeniu klinicznym, gdyż mają one teoretyczną zdolność do utworzenia nowego  osobnika. Inni obawiają się, że wraz z upowszechnieniem terapii genowej, może ona być wykorzystywana w celach innych niż leczenie śmiertelnych chorób, i prowadzić do redukcji naturalnej różnorodności biologicznej społeczeństwa. 

Na te pytania nie ma prostej, jednoznacznej odpowiedzi. Postawa każdego człowieka jest kształtowana przez jego osobiste wartości i kontekst kulturowy. Ważne jest, aby otwarcie i w dobrej wierze dyskutować na te kontrowersyjne tematy i dokładnie analizować etyczne implikacje nowych technologii genowych i komórkowych  w trakcie ich rozwoju.

Źródła i materiały