Skip to main content

Terapie przed zatwierdzeniem

“Terapie przed zatwierdzeniem” to terapie, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do powszechnego zastosowania klinicznego. Mogą one być wykorzystywane w ramach popartej badaniami próby klinicznej, jednak pomimo brak zdecydowanych dowodów na ich skuteczność mają również inne możliwe zastosowania. Jeśli ktoś zaproponuje Ci terapię przed zatwierdzeniem jako część planu leczenia, ważne jest, aby przedyskutować tę decyzję z zaufanym przedstawicielem zawodu medycznego. Więcej informacji na temat terapii przed zatwierdzeniem można znaleźć poniżej.  

Źródła i materiały