Skip to main content

Polityka i regulacje prawne

Badania i kliniczne zastosowanie terapii genowych i komórkowych są ściśle regulowane na poziomie krajowym i europejskim. Tutaj znajdziesz informacje na temat procesu regulacyjnego.  

Szczegółowe omówienie europejskich ram prawnych dostępne jest w dziale Ścieżki Badawcze.

Źródła i materiały