Skip to main content

Fakty

Nasze broszury informacyjne zawierają rzetelne informacje na temat biologii komórki, poszczególnych schorzeń, dostępnych metod leczenia, a  także trwających obecnie badaniach naukowych.

Źródła i materiały

English
EuroGCT Resource
credit: Professor Benjamin Beck