Skip to main content

Udział pacjentów

Osoby żyjące z konkretną chorobą są ekspertami w zakresie swoich doświadczeń i potrzeb. Współpraca pomiędzy naukowcami a osobami chorymi jest niezbędna, aby nowe terapie były zgodne z potrzebami i priorytetami pacjentów. Pacjenci i osoby dotknięte chorobami mogą angażować się w badania nad terapiami komórkowymi i genowymi na różne sposoby.  

Organizacja Genetic Alliance UK przedstawia ogólne informacje dotyczące udziału pacjentów w badaniach

Może Cię również zainteresować dział wskazówki dla naukowców dotyczące udziału pacjentów w badaniach

Źródła i materiały