Skip to main content

O EuroGCT

Logo of EuroGCTEuroGCT ma za zadanie pomóc w zrozumieniu terapii genowych i komórkowych - od badań naukowych w laboratorium do powstania metody leczenia chorych.

EuroGCT - European Consortium for Communicating Gene and Cell Therapy Information to Europejskie Konsorcjum Upowszechniania Wiedzy na temat Terapii Genowych i Komórkowych. Łączy ono 47 instytucji i organizacji partnerskich z całej Europy. Jego celem jest zapewnienie rzetelnej i dostępnej wiedzy na temat wykorzystania komórek i materiału genetycznego w leczeniu chorób.

Dwa główne cele EuroGCT to:

  • Zapewnić pacjentom, chorym cierpiącym na różne schorzenia, osobom związanym ze służbą zdrowia, lekarzom i społeczeństwu dostęp do rzetelnej, legalnej, etycznej informacji na temat terapii komórkowych i genetycznych.
  • Zapewnić społeczności naukowców, prawodawców, zarządzających służbą zdrowia dostęp do źródeł informacji na temat sposobów zastosowania terapii komórkowych i genetycznych.

Konsorcjum obejmuje renomowane europejskie laboratoria naukowe współpracujące z instytucjami opracowującymi produkty medyczne, etykami, prawnikami, naukowcami z dziedziny nauk społecznych.

Współpracujemy z popularyzatorami nauki i nauczycielami, osobami mającymi wpływ na stanowienie prawa oraz chorymi. Dzięki temu tworzymy materiały zaspokajające potrzeby wszystkich tych grup.

Nasz zespół

Portrait of Clare Blackburn

Clare Blackburn

Project Coordinator Read more
Portrait of Anna Couturier

Anna Couturier

Head - Research, Development, and Strategy Read more
Aurélie Mahalatchimy portrait

Aurélie Mahalatchimy

Deputy Coordinator Read more
portrait of Hsin-Yu Kuo

Hsin-Yu Kuo

Project Manager - Research Information and Networks Read more
Portrait of Jennifer Lorigan

Jennifer Lorigan

Information Officer - Gene and Cell Therapy Read more
portrait of Luc-Sylvain Gilbert

Luc-Sylvain Gilbert

Information Officer - Ethical, Legal and Societal Issues Read more
Auxane Delage portrait

Auxane Delage

Information Officer - Ethical, Legal and Societal Issues Read more

Nasi partnerzy