Skip to main content

Obecne i potencjalne wykorzystanie

Jednym z głównych celów terapii genowej i komórkowej jest polepszenie życia pacjentów z chorobami trudnymi do wyleczenia. W tej sekcji znajdziesz informacje na temat terapii komórkowych i genowych dopuszczonych do użytku w Europie. Znajdziesz tu także informacje o trwających badaniach i potencjalnych terapiach, które są obecnie opracowywane. 

Jeśli szukasz informacji na temat terapii, które są dopuszczone do użytku w Europie, zalecamy, by rozpocząć od naszej broszury informacyjnej „Jakie choroby można obecnie leczyć przy pomocy terapii komórkowej i genowej?”.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się o dostępnym leczeniu i trwających badaniach dotyczących konkretnej choroby, zalecamy rozpocząć od przeszukania naszych broszur informacyjnych dotyczących poszczególnych schorzeń.    

Źródła i materiały