Skip to main content

Poznaj komórki macierzyste

Dzięki swoim unikalnym właściwościom, komórki macierzyste stanowią cenne narzędzie w badaniach naukowych oraz dla celów terapeutycznych. W niniejszych broszurach informacyjnych znajdziesz informacje na temat biologii komórek macierzystych, ich rodzajów, a także zastosowań w badaniach laboratoryjnych i klinicznych.  

Źródła i materiały