Skip to main content

Metody i narzędzia

W tym dziale znaleźć można informacje na temat technik używanych przez naukowców do badania genów i biologii komórek oraz potencjalnych terapii.  

Techniki te stanowią kamień węgielny tej dziedziny. Są one stosowane w badaniach nad biologią komórkową i genami, sposobami zmiany zachowania komórek oraz do tworzenia modeli chorób służących zrozumieniu zarówno postępów konkretnych chorób, jak i potencjalnych sposobów ich leczenia.  

Wiele metod, które były wykorzystywane początkowo jako narzędzia badawcze, stało się ważnymi narzędziami terapeutycznymi, jak można przeczytać w dziale Obecne i Potencjalne Wykorzystanie.

Źródła i materiały