Skip to main content

Inżynieria tkankowa

Inżynieria tkankowa jest dziedziną naukową z pogranicza biologii i inżynierii. Komórki macierzyste są hodowane na porowatych rusztowaniach, a powstałe w ten sposób wytwory mają strukturę podobną do struktury konkretnej tkanki. Wytwory te mogą być wykorzystywane do modelowania chorób lub testowania nowych leków oraz terapii genowych i komórkowych. Naukowcy badają również, czy tkanki uzyskane na drodze inżynierii tkankowej mogą zastąpić lub naprawić zniszczone tkanki w organizmie. 

Źródła i materiały