Skip to main content

Co to są terapie „przed zatwierdzeniem”?

W szeroko rozumianym znaczeniu, „terapia przed zatwierdzeniem” nie została oficjalnie i zgodnie z przepisami zatwierdzona do stosowania. Ten termin obejmuje terapie eksperymentalne, których ocena bezpieczeństwa i skuteczności jest w toku, nieuprawnione terapie, które nie przeszły przez ten proces, oraz indywidualne stosowanie (leczenie w ramach pilnej pomocy, leczenie ostatniej szansy) – rzadki przypadek, w którym terapię stosuje się u nietypowych pacjentów, zanim proces zatwierdzenia się zakończy. 

Podróż w celu poddania się leczeniu

Nie każda placówka opieki zdrowotnej jest wyposażona wystarczająco, aby leczyć choroby rzadkie. Do tego nie wszystkie terapie zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków są powszechnie dostępne w każdym kraju UE. Dlatego może się zdarzyć, że pacjenci będą musieli wyjechać do innego kraju, aby uzyskać dostęp do leczenia. 

Europejskie Sieci Referencyjne 

Pacjent z rzadką lub złożoną chorobą może wymagać leczenia w placówce dysponującej odpowiednią wiedzą kliniczną. W tym celu w 2017 r. UE stworzyła Europejskie Sieci Referencyjne (ang. European Reference Networks – ERN). Są to sieci instytucji i ośrodków opieki zdrowotnej. Takie transgraniczne sieci służą wymianie wiedzy specjalistycznej, zasobów i doświadczeń w całej UE. Ich celem jest świadczenie lepszej opieki pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie.

Na podstawie dyrektywy UE z 2011 r., obywatele Unii Europejskiej mają prawo w określonych przypadkach podróżować do innych krajów UE w celu uzyskania opieki medycznej i uzyskać zwrot kosztów podróży. Ta dyrektywa uwzględnia też ERN. Pracownicy ośrodka ochrony zdrowia omówią z pacjentem, czy w jego przypadku podróż w celu poddania się leczeniu jest możliwa, a jeśli pacjent zdecyduje się na podróż, jakie będą się z tym wiązały wyzwania dla jego opieki zdrowotnej. Decyzję podejmie pacjent wraz z lekarzem, kierując się wiedzą fachową ERN.

Inne opcje podróży w celu poddania się leczeniu 

Jeśli pacjent zamierza wyjechać do innego kraju, aby wziąć udział w próbie klinicznej, poddać się niezatwierdzonej/nieuprawnionej terapii lub terapii, która jest zatwierdzona w innej jurysdykcji – mowa np. o terapii zatwierdzonej w USA przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA), ale niezatwierdzonej przez Europejską Agencję Leków – zalecamy omówienie takiej decyzji z lokalnym doradcą. Pacjent powinien przede wszystkim wiedzieć, do jakiej dalszej opieki jest uprawniony we własnym kraju. Doradca ds. opieki zdrowotnej powinien też wiedzieć, jakiemu innemu leczeniu jest poddawany obecnie pacjent, aby mógł doradzić i zapewnić możliwie najlepszą i najbardziej odpowiednią opiekę. 

Inne materiały

Strony internetowe dostępne w języku angielskim:

Related pages

Czy uważasz informacje na tej stronie za pomocne? Przyślij nam swoje uwagi