Skip to main content

Komórki iPS

Dorosłe komórki mogą zostać genetycznie przeprogramowane, aby stać się “indukowanymi” pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi. (komórkami iPS). Komórki te mogą zachowywać się jak zarodkowe komórki macierzyste i tworzyć dowolne rodzaje komórek w organizmie, co daje naukowcom możliwości badania chorób i opracowywania leczenia. Wykorzystując komórki iPS wytworzone z komórek własnych pacjenta, możliwe będzie opracowywanie zindywidualizowanej terapii mającej na celu leczenie konkretnej choroby genetycznej.

Źródła i materiały

English
EuroGCT Resource
credit: Professor Benjamin Beck