Skip to main content

Witaj na stronie poświęconej informacjom o terapiach genowych i komórkowych

EuroGCT dostarcza rzetelnych i dostępnych informacji o wykorzystaniu komórek oraz narzędzi genetycznych w terapii chorób - dla społeczeństwa, pacjentów i naukowców. 

Dla każdego Poznaj terapie genowe i komórkowe

Opracowaliśmy i udostępniliśmy wiele materiałów dotyczących podłoża naukowego terapii komórkowych i genowych. Materiały te obejmują zestawienia podstawowych faktów i źródeł. Są one przygotowywane i recenzowane przez naukowców, także specjalistów w naukach społecznych, pacjentów i osoby reprezentujące pacjentów.

Informacje dla pacjentów, nauczycieli, popularyzatorów nauki i każdego zainteresowanego informacjami na temat terapii znajdują się tutaj.

Dla naukowców Od laboratorium do pacjenta

Droga terapii z laboratorium do łóżka pacjenta jest skomplikowana i długa. Zebraliśmy informacje, które pomogą przeprowadzić odbiorcę przez proces tworzenia terapii - począwszy od regulacji prawnych aż do dobrych praktyk związanych z ich stosowaniem.

Tutaj znajdziesz więcej informacji i materiałów dla naukowców oraz osób zaangażowanych w rozwój terapii w Europie.